OUTSOURCE LÀ GÌ? CÔNG TY OUTSOURCE LÀ GÌ? – PHẦN 4 (Hết): ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY OUTSOURCE

OUTSOURCE LÀ GÌ? CÔNG TY OUTSOURCE LÀ GÌ?
———

PHẦN 4 (Hết): ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY OUTSOURCE

Trường hợp kinh doanh cho outsource thay đổi tùy theo tình huống, nhưng lợi ích của việc outsource thường bao gồm một hoặc nhiều điều sau đây:

✔️ Chi phí thấp hơn (do tính kinh tế theo quy mô hoặc tỷ lệ lao động thấp hơn)
✔️ Tăng hiệu quả
✔️ Công suất biến
✔️ Tăng sự tập trung vào chiến lược / năng lực cốt lõi
✔️ Tiếp cận các kỹ năng hoặc tài nguyên
✔️ Tăng tính linh hoạt để đáp ứng các điều kiện kinh doanh và thương mại thay đổi
✔️ Tăng tốc thời gian đưa ra thị trường
✔️ Đầu tư thấp hơn vào cơ sở hạ tầng nội bộ
✔️ Tiếp cận đổi mới, sở hữu trí tuệ và lãnh đạo tư tưởng
✔️ Dòng tiền có thể xảy ra do chuyển tài sản cho nhà cung cấp mới

Một số rủi ro của việc outsource bao gồm:

❌ Thời gian quay vòng chậm hơn
❌ Thiếu kiến thức về kinh doanh hoặc tên miền
❌ Rào cản ngôn ngữ và văn hóa
❌ Chênh lệch múi giờ
❌ Thiếu kiểm soát

GKC via DevPro
Link: https://www.devpro.edu.vn/outsource-la-gi-cong-ty-outsource-la-gi

———

☎️ Liên hệ GKC ngay. CHÚNG TÔI CÓ THỂ.
GKC – GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
LỢI MÌNH – LỢI NGƯỜI – LỢI MỌI NGƯỜI
https://gkcsoftware.com | [email protected] | 0933 42 43 75

GKC TECHNOLOGY SOLUTION
INTEGRITY – COOPERATION – GROWTH
https://gkcsoftware.com | [email protected] | +84 933 42 43 75