Quy định sử dụng

NGUYÊN TẮC CHUNG

1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

a) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:
• Tên: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GKC
• Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
b) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:
• Số điện thoại: +84 933 42 43 75
• Hỗ trợ: [email protected]

2. ĐỊNH NGHĨA

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp nền tảng quản lý bán hàng GKC chạy dưới tên miền tùy chọn của khách hàng
“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ https://gkcsoftware.com
“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website, Ứng dụng
“Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người sử dụng dịch vụ GKC được cung cấp tài khoản cho dịch vụ riêng biệt.
“Tài khoản quản trị” – Tài khoản quản trị được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ tại GKC
“Người dùng GKC” – Là Người đăng kí biểu mẫu liên hệ, hoặc người đăng kí sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại GKC và được GKC chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ tài khoản hoặc các nhân viên của Chủ tài khoản được chủ tài khoản cấp cho tài khoản truy cập vào sản phẩm, dịch vụ riêng của chủ tài khoản.
“Bên thứ ba” – Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng của Người dùng GKC hoặc của GKC
“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên GKC

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của GKC, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của GKC dưới tên miền chính thức do Chủ tài khoản tự chọn. GKC sẽ duy trì trang thông tin điện tử https://gkcsoftware.com và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng GKC nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.
GKC có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng GKC có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website GKC. Nếu Người dùng GKC tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng GKC chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.
Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng GKC đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng GKC, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của GKC.

4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Việc Người dùng GKC lựa chọn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Website GKC đồng nghĩa với việc Người dùng GKC chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website GKC. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của GKC, Người dùng GKC phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm.
Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của GKC thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.
Người dùng GKC tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu mới nhất.

5. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

GKC cung cấp dịch vụ với các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho Người dùng GKC, vì vậy GKC không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng GKC như: Khách hàng của Người dùng GKC, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng GKC đang kinh doanh…cũng như GKC không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng GKC hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng GKC.
Người dùng GKC phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng GKC có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của GKC vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng GKC không được sử dụng dịch vụ của GKC để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của GKC, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh….
GKC có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng GKC vào hệ thống dịch vụ của GKC khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng GKC có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về GKC phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng GKC hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng GKC khi sử dụng Website GKC mà GKC nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của GKC, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
Khi đó, để tiếp tục sử dụng ứng dụng, GKC có quyền yêu cầu Người dùng GKC cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, GKC có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho GKC cũng như cộng đồng.

6. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

GKC có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng GKC trong các trường hợp sau:
a) Người dùng GKC sử dụng dịch vụ Website GKC vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền dịch vụ, ca khúc…
b) Người dùng GKC gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.
c) Người dùng GKC lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.
d) Người dùng GKC sử dụng website để phá hoại một website khác.
đ) Người dùng GKC sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
e) Người dùng GKC sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng GKC khác của GKC.
f) Người dùng GKC bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của GKC. Trường hợp bị tấn công GKC sẽ tạm ngừng website của Người dùng GKC trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.
g) Người dùng GKC có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.
h) Người dùng GKC không thanh toán các chi phí đúng hạn.
i) Người dùng GKC có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của GKC trên các phương tiện thông tin đại chúng.
k) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.
l) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

7. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

a) Sử dụng khu vực chung:
Người dùng GKC hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website GKC theo quyết định và xem xét duy nhất của GKC, mọi yêu cầu của Người dùng GKC về sử dụng Khu vực chung trên Website GKC cho mục đích riêng của Người dùng GKC có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.
b) Sử dụng khu vực riêng
Người dùng GKC có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. GKC không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng GKC tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.
c) Truy cập khu vực riêng
Người dùng GKC hiểu và chấp nhận rằng GKC có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng GKC khi ở một trong các trường hợp sau:
• Được Người dùng GKC đồng ý
• Người dùng GKC yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố, các vấn đề liên quan đến kỹ thuật
• Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật
• Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.
Người dùng GKC hiểu và chấp nhận rằng Người dùng GKC không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của GKC, khu vực riêng của Người dùng GKC khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website, ứng dụng.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website GKC thuộc bản quyền của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ GKC.
Do đó, tất cả nội dung tại Website https://gkcsoftware.com , tại Ứng dụng GKC đều thuộc sở hữu của GKC. GKC cho phép Người dùng GKC xem, tải về và in những nội dung sau:
• Nội dung đã được GKC công khai trên Website, Ứng dụng GKC
• Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng GKC
Khi sử dụng các thông tin tại Website GKC, Người dùng GKC cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận.
Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng GKC không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website GKC mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của GKC. Người dùng GKC có thể liên hệ địa chỉ: [email protected] để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi GKC, Người dùng GKC phải bảo đảm là việc Người dùng GKC sử dụng thông tin có được từ Website GKC của Người dùng GKC không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ https://gkcsoftware.com hoặc nguồn từ Ứng dụng của GKC.

9. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG GKC

Vui lòng xem Chính sách bảo mật thông tin của GKC tại địa chỉ: https://gkcsoftware.com/chinh-sach-bao-mat-tai-gkc/

10. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Website GKC đã/đang và sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của ứng dụng, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…)
Khi Người dùng GKC sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống dịch vụ như dịch vụ Xác minh Google Maps, Đăng ký bộ công thương,… có nghĩa là Người dùng GKC đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ. Việc sử dụng dịch vụ liên kết này sẽ phụ thuộc vào từng chính sách của Bên thứ ba tại từng thời điểm. Khi dịch vụ liên kết của Bên thứ ba xảy ra các sự cố như bị gián đoạn, bị chấm dứt; GKC sẽ cố gắng, nỗ lực tối đa để hỗ trợ Người dùng GKC có trải nghiệm tốt nhất nhưng không đồng nghĩa là GKC cam kết chịu trách nhiệm với Người dùng GKC về những sự cố đã xảy ra của dịch vụ liên kết này.
Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng GKC hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Website GKC chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng GKC đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng GKC được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

11. QUY ĐỊNH VỀ CHÂN TRANG WEBSITE

Các website, ứng dụng sau khi hoàn thiện và bàn giao cho Người dùng GKC đều được xác nhận bởi dòng chữ “Phát triển bởi GKC” có gắn link về trang chủ https://gkcsoftware.com tại vị trí chân trang website. Tương tự như tem bảo hành đối với các sản phẩm khác, điều này xác nhận trách nhiệm của GKC cũng như đảm bảo quyền lợi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với website.

12. XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng GKC có trách nhiệm thông báo ngay GKC khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với GKC để GKC có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng GKC. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng GKC có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng GKC hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, GKC luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên GKC sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng GKC.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, GKC không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng GKC trên dịch vụ, website, ứng dụng của người dùng GKC. Đồng thời, GKC không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng GKC và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của GKC sau khi GKC đã bàn giao cho Người dùng GKC.
GKC chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website GKC; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng GKC hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng GKC vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của GKC.
Như một điều kiện khi sử dụng Website, Ứng dụng này, Người dùng GKC đồng ý rằng GKC, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của GKC sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website GKC hay sử dụng các Dịch vụ khác của GKC.
GKC cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website GKC. Ngoài ra, Người dùng GKC cũng hiểu rằng, GKC không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng GKC có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. GKC khuyến nghị Người dùng GKC nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. GKC không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng GKC sau khi sử dụng dịch vụ.

14. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website GKC và các tính năng đi kèm của Ứng dụng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. GKC sẽ không bảo đảm rằng Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, GKC và các nhân viên của GKC sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của GKC luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. GKC cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

15. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chủ tài khoản sẽ được gửi tài liệu hướng dẫn sau khi hoàn thành nền tảng riêng cho chủ tài khoản hoặc xem hướng dẫn tại trang Hướng dẫn sử dụng của GKC. Tuy nhiên, GKC có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng GKC bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được GKC gửi kèm trong email bàn giao sản phẩm hoặc trực tiếp qua các phương tiện liên lạc cho phép gửi file như Facebook Messenger, Zalo, … ngay sau khi bàn giao dự án

16. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại
Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng GKC vui lòng nào gửi về GKC theo các phương thức sau:
• Gửi email tới địa chỉ: [email protected]
• Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: +84 933 42 43 75
• Hoặc liên hệ trực tiếp: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GKC
Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, GKC sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng GKC, trường hợp cần thiết, GKC có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. GKC sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng GKC trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.
b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và GKC, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra pháp luật giải quyết.

Mọi thắc mắc liên quan đến các nội dung trên, xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ GKC
Địa chỉ: Lầu 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: +84 933 42 43 75
Email: [email protected]