LỢI MÌNH, LỢI NGƯỜI, LỢI MỌI NGƯỜI – INTEGRITY, COOPERATION, GROWTH

LỢI MÌNH, LỢI NGƯỜI, LỢI MỌI NGƯỜI – INTEGRITY, COOPERATION, GROWTH
———

 

?‍? Chúng tôi chọn CON NGƯỜI làm giá trị cốt lõi, tập trung phát triển các thành viên “KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN, KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP & TƯ DUY CHUYÊN SÂU”, để từ đó làm nền tảng phát triển GKC.

⚙️ KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN: LỢI MÌNH – phát triển những kỹ thuật và kiến thức chuyên môn các thành viên trong đội ngũ GKC. Với phương châm lấy con người làm trung tâm phục vụ và phát triển, đội ngũ GKC luôn phát triển và cải thiện từng ngày, từ những kỹ thuật căn bản nhất. Đồng thời, GKC luôn tìm tòi và phát triển những kỹ thuật và công nghệ mới, nhằm đảm bảo được sản phẩm và dịch vụ đến tay khách hàng luôn luôn đáp ứng được tiêu chí chất lượng cao và theo yêu cầu của khách hàng. “Học, học nữa, học mãi” – Lenin.

? KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP: LỢI NGƯỜI – GKC đảm bảo sự chuyên nghiệp khi làm việc với khách hàng. Từ biết đến hiểu, từ hiểu đến làm và làm chuyên nghiệp, ngoài những kiến thức và kỹ thuật chuyên môn, mỗi con người trong đội ngũ GKC luôn được trang bị và nâng cấp những kĩ năng để làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp, nhằm đảm bảo năng lực hoàn thành các yêu cầu công việc, thăng tiến trong sự nghiệp và định hướng phát triển đội ngũ. “Học để biết, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” – Unesco

? TƯ DUY CHUYÊN SÂU: LỢI MỌI NGƯỜI – Những thành quả GKC hợp tác cùng khách hàng phát triển đảm bảo được tính ứng dụng thực tế và làm việc hiệu quả, là sản phẩm mà mọi người đều có thể áp dụng một cách hoàn hảo. Mục tiêu làm việc rõ ràng, hoạch định chiến lược phát triển bản thân và tổ chức, luôn học hỏi và rèn luyện bản thân từ thể chất tới tư duy, mở rộng lối tư duy và tầm nhìn, sử dụng suy nghĩ để thay đổi và cải tạo thế giới quan xung quanh thông qua những hành động cụ thể là những tiêu chí mà đội ngũ GKC áp dụng để phát triển chiều sâu trong tư duy mỗi người. Tránh việc cái gì cũng biết mà không biết cái gì, không chuyên sâu sẽ ảnh hưởng đến lý thuyết và khó có thể duy trì nền tảng tư duy cơ bản, dẫn đến thất bại và không thể thành công. “Tư duy là kỹ năng vận hành của bộ não mà nhờ đó trí thông minh được nuôi dưỡng và phát triển” – Edward de Bono

———-

☎️ Liên hệ GKC ngay. CHÚNG TÔI CÓ THỂ.
GKC – GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
LỢI MÌNH – LỢI NGƯỜI – LỢI MỌI NGƯỜI
https://gkcsoftware.com | [email protected] | 0933 42 43 75

GKC TECHNOLOGY SOLUTION
INTEGRITY – COOPERATION – GROWTH
https://gkcsoftware.com | [email protected] | +84 933 42 43 75