KIỂM THỬ (TESTING) LÀ GÌ? TẠI SAO PHẢI KIỂM THỬ? – PHẦN 1: KIỂM THỬ (TESTING) LÀ GÌ?

KIỂM THỬ (TESTING) LÀ GÌ? TẠI SAO PHẢI KIỂM THỬ?
———

 

⛓️ Quy trình để tạo ra một sản phẩm website, mobile app là vô cùng phức tạp, sau khi phát triển xong, chúng ta cần thực hiện kiểm thử để có một sản phẩm hoàn chỉnh. Vậy kiểm thử là gì? Tại sao cần tiến hành kiểm thử?

PHẦN 1: KIỂM THỬ (TESTING) LÀ GÌ?

☑️ Theo bảng chú giải thuật ngữ chuẩn IEEE thì: Kiểm thử là quá trình khảo sát một hệ thống hay thành phần dưới những điều kiện xác định, quan sát và ghi lại các kết quả và đánh giá một khía cạnh nào đó của hệ thống hay thành phần đó.

☑️ Kiểm thử là một hoạt động kiểm tra xem kết quả sản phẩm thực tế có phù hợp với kết quả mong đợi và để đảm bảo rằng hệ thống phần mềm ít lỗi nhất có thể. Nó bao gồm việc thực hiện kiểm tra các dữ liệu của thành phần phần mềm hoặc thành phần hệ thống để đánh giá cụ thể và khái quát từng mặt của sản phẩm.

☑️ Kiểm thử cũng giúp xác định sai sót, thiếu sót hoặc thiếu các yêu cầu, đi ngược lại các yêu cầu của khách hàng. Nó có thể được thực hiện thủ công hoặc sử dụng các công cụ tự động bởi các chuyên gia kiểm thử. Hiện nay có 3 phương pháp kiểm thử cơ bản là: kiểm thử hộp màu trắng và kiểm tra hộp đen và kiểm tra hộp xám. Có thể có nhiều lý do gây ra lỗi trong sản phẩm. Các Dev cũng có thể lại chính là người tạo ra lỗi hoặc lỗi trong mã nguồn. Khi một lỗi được phát hiện trong sản phẩm, việc kiểm thử sẽ được tiến hành để tìm ra nguyên nhân và tìm cách loại bỏ lỗi.

Còn tiếp …

———

☎️ Liên hệ GKC ngay. CHÚNG TÔI CÓ THỂ.
GKC – GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
LỢI MÌNH – LỢI NGƯỜI – LỢI MỌI NGƯỜI
https://gkcsoftware.com | [email protected] | 0933 42 43 75

GKC TECHNOLOGY SOLUTION
INTEGRITY – COOPERATION – GROWTH
https://gkcsoftware.com | [email protected] | +84 933 42 43 75