HƯỚNG DẪN TÙY CHỈNH WORDPRESS – PHẦN 4: TÙY CHỈNH DANH MỤC (Thuộc doanh nghiệp/ danh mục đầu tư), ĐỘI NGŨ, LỜI TUYÊN BỐ CHÍNH THỨC – PORTFOLIO, TEAM, TESTIMONIALS

HƯỚNG DẪN TÙY CHỈNH WORDPRESS
———

PHẦN 4: TÙY CHỈNH DANH MỤC (Thuộc doanh nghiệp/ danh mục đầu tư), ĐỘI NGŨ, LỜI TUYÊN BỐ CHÍNH THỨC – PORTFOLIO, TEAM, TESTIMONIALS

 

1. PORTFOLIO

Thực ra thì Portfolio cũng khá giống với bài viết (Posts), nhưng được phân tách ra riêng nhằm để đưa mọi thứ chỉ chuyên về doanh nghiệp, đầu tư về một chỗ, quản lý hiệu quả và dễ dàng hơn, đồng thời tùy chỉnh hiển thị và cách bố trí sẽ được chia ra và nó sẽ không giống như cách hiển thị một bài viết, nhưu vậy sẽ chuyên nghiệp hơn. Trong đây gồm có các mục sau:

? Portfolio: Quản lý cách danh mục đầu tư. Ở đây chúng ta không hiểu nó theo nghĩa là danh mục, mà sẽ là quản lý các bài viết, nội dung về doanh nghiệp. Như vậy chỗ quản lý này cũng giống như quản lý bài viết ở bài trước. Gồm cả những bài đã phát hành và những bài đã được cho vào thùng rác (Published, Trash). Trong đây chúng ta sẽ được toàn quyền chỉnh sửa nội dung từng bài, thay đổi danh mục, ngày phát hành, các tags cho phù hợp với từng bài. Nếu bạn muốn xóa một bài, thì ta sẽ bấm nút Trash (Thùng Rác), để đưa bài viết vào Thùng Rác, Sau đó nếu bạn muốn xóa hẳn thì vào thùng rác và bấm Delete Permanently là được nhé

? Add new: Là thêm mới một bài viết hoặc nội dung của doanh nghiệp, khi bấm vào sẽ vào thẳng phần để viết nội dung.

? Porfolio Categories: Danh mục của Portfolio, chỗ này là quản lý danh mục như danh mục của các bài viết. Chúng ta có thể thêm mới hoặc sửa, xóa danh mục tương ứng. Với danh mục bài viết mình có thể tùy chọn đuôi tên miền (Slug) tương ứng, ví dụ như bạn nhập Slug là “Feedbacks” thì tên miền hiển thị sẽ là trangwebcủabạn/Feedbacks.

2. TEAM

? Team: Quản lý toàn bộ các thành viên trong doanh nghiệp, tùy vào loại hình mà mình sẽ cài đặt thành viên cho phù hợp. Để thêm mới thành viên thì bấm Add New Member, hoặc Edit nếu muốn sửa đổi thành viên đó.

? Add New Member: Thêm mới một thành viên trong doanh nghiệp cần những thông tin khác với một bài viết bình thường, chúng ta sẽ cần một số nội dung khác mà trong đây sẽ có như: chức vụ, thông tin liên lạc, mạng xã hội, giới thiệu, …

3. TESTIMONIALS

Cũng là một dạng của bài viết, nhưng được hiểu là những câu nói, slogan, phương châm, lời chứng thực, … là những câu thường để trong ngoặc kép. Vậy nên cũng sẽ có những định dạng và cách bố trí riêng cho phù hợp, dễ quản lý và rõ ràng, chuyên nghiệp hơn.

? Testimonials: Gồm cả những bài đã phát hành và những bài đã được cho vào thùng rác (Published, Trash). Trong đây chúng ta sẽ được toàn quyền chỉnh sửa nội dung từng bài, thay đổi danh mục, ngày phát hành, các tags cho phù hợp với từng bài. Nếu bạn muốn xóa một bài, thì ta sẽ bấm nút Trash (Thùng Rác), để đưa bài viết vào Thùng Rác, Sau đó nếu bạn muốn xóa hẳn thì vào thùng rác và bấm Delete Permanently là được nhé

? Add New: Thêm mới một Testimonial, hơi khác bài viết một xíu, vì chỗ này chỉ là một câu nói nên sẽ gọn hơn và sẽ có những thông tin liên quan hơn cần được cập nhật

? Testimonial Categories: Chúng ta có thể thêm mới hoặc sửa, xóa danh mục tương ứng. Với danh mục bài viết mình có thể tùy chọn đuôi tên miền (Slug) tương ứng, ví dụ như bạn nhập Slug là “Feedbacks” thì tên miền hiển thị sẽ là trangwebcủabạn/Feedbacks.

Còn tiếp …

———

☎️ Liên hệ GKC ngay. CHÚNG TÔI CÓ THỂ.
GKC – GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
LỢI MÌNH – LỢI NGƯỜI – LỢI MỌI NGƯỜI
https://gkcsoftware.com | [email protected] | 0933 42 43 75

GKC TECHNOLOGY SOLUTION
INTEGRITY – COOPERATION – GROWTH
https://gkcsoftware.com | [email protected] | +84 933 42 43 75