HƯỚNG DẪN TÙY CHỈNH WORDPRESS – PHẦN 3: TÙY CHỈNH BÀI VIẾT, NỘI DUNG – POSTS, MEDIA, COMMENTS

HƯỚNG DẪN TÙY CHỈNH WORDPRESS
———

PHẦN 3: TÙY CHỈNH BÀI VIẾT, NỘI DUNG – POSTS, MEDIA, COMMENTS

 

1. POSTS: Quản lý những bài viết trên trang website

? All Posts: Đây là trang quản lý tất cả những bài viết (posts) của trang website, gồm cả những bài đã phát hành và những bài đã được cho vào thùng rác (Published, Trash). Trong đây chúng ta sẽ được toàn quyền chỉnh sửa nội dung từng bài, thay đổi danh mục, ngày phát hành, các tags cho phù hợp với từng bài. Nếu bạn muốn xóa một bài, thì ta sẽ bấm nút Trash (Thùng Rác), để đưa bài viết vào Thùng Rác, Sau đó nếu bạn muốn xóa hẳn thì vào thùng rác và bấm Delete Permanently là được nhé

? Add New: Đây là chỗ để thêm bài viết mới, sau khi nhập nội dung thì chúng ta có thể cài đặt một số tùy chỉnh tương ứng như danh mục bài viết, ngày phát hành, kiểu phát hành (Design Options phía dưới), các tags để dễ phân loại, hình ảnh đặc trưng, …

? Categories: Đây là nơi quản lý danh mục của bài viết, chúng ta có thể thêm mới hoặc sửa, xóa danh mục tương ứng. Với danh mục bài viết mình có thể tùy chọn đuôi tên miền (Slug) tương ứng, ví dụ như bạn nhập Slug là “Feedbacks” thì tên miền hiển thị sẽ là trangwebcủabạn/Feedbacks.

? Tags: Với Tags bạn có thể gán nhãn cho bất kì bài viết nào đễ dễ phân loại và lọc hơn cho sau này sử dụng, bạn có thể quản lý các Nhãn Dán (Tags) trong đây nhé.

2. MEDIA: Quản lý những hình ảnh, video mà bạn upload lên website, nguồn hình ảnh sẽ đi theo tên miền của website luôn

? Library: Trong đây hiển thị phần quản lý danh sách các hình ảnh, video của trang web của mình. Khi muốn thêm mới hình ảnh hoặc video nào đó thì mình bấm vào add new, chọn và upload lên trang web của mình, dung lượng tối đa cho phép là 64mb. Sau khi upload xong, hình ảnh sẽ hiển thị có các mục để chúng ta thêm hay chỉnh sửa, trừ link hình ảnh, bạn cũng có thể cắt, xoay hình bằng nút Edit Image.

? Add New: Đây là một nút bấm tắt để đi đến thẳng khu vực up hình

3. COMMENTS: Quản lý những nhận xét/phản hồi trên trang website

? Đây là khu vực quản lý toàn bộ nhận xét, phản hồi từ người ngoài vào trang web của chúng ta. Tùy theo tùy chỉnh cho phép họ có thể đăng liền hoặc chờ duyệt một comments nào đó mà comments sẽ heiern thị trong các mục tương ứng: Tất cả nhận xét (All), Nhận xét chờ duyệt (Pending), Nhận xét đã duyệt (Approved), Nhận xét Spam (Spam), Nhận xét đã xóa (Trash, trong này chúng ta cũng có thể xóa hẳn nếu không muốn nhận xét này tồn tại)

Còn tiếp …

———

☎️ Liên hệ GKC ngay. CHÚNG TÔI CÓ THỂ.
GKC – GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
LỢI MÌNH – LỢI NGƯỜI – LỢI MỌI NGƯỜI
https://gkcsoftware.com | [email protected] | 0933 42 43 75

GKC TECHNOLOGY SOLUTION
INTEGRITY – COOPERATION – GROWTH
https://gkcsoftware.com | [email protected] | +84 933 42 43 75