DỊCH VỤ TẠO VÀ XÁC MINH GOOGLE MAPS @ GKC

DỊCH VỤ TẠO VÀ XÁC MINH GOOGLE MAPS @ GKC
———

GKC xin giới thiệu đến mọi người dịch vụ tạo và xác minh GOOGLE MAPS

 

? Dịch vụ Google Maps Doanh Nghiệp là gì?

– Tạo địa điểm trên Google Maps
– Xác minh địa điểm hiện tại đã có trên Google Maps cho Doanh Nghiệp đối với trường hợp chưa được xác minh.

? Tại sao doanh nghiệp nên tạo và xác minh Google Maps

Doanh nghiệp sẽ nhận được những lợi ích sau:
– Thêm uy tín cho Doanh Nghiệp
– Tiếp cận được các khách hàng trong khu vực
– Tiếp cận được các khách hàng đang quan tâm dịch vụ, sản phẩm Doanh Nghiệp đang kinh doanh.

? GKC sẽ giúp quý khách hàng:

– Nhận yêu cầu của Quý Doanh Nghiệp, Quý Doanh Nghiệp thanh toán 50%.
– Quý Doanh Nghiệp cung cấp thông tin cần thiết: Tên, Địa chỉ, Địa điểm định vị, Hình ảnh, Số điện thoại, Website hoặc Fanpage.
– GKC kiểm tra thông tin và báo thời gian thực hiện.
– GKC tiến hành thực hiện.
– Nghiệm thu và bàn giao.

———

☎️ Liên hệ GKC ngay. CHÚNG TÔI CÓ THỂ.
GKC – GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
LỢI MÌNH – LỢI NGƯỜI – LỢI MỌI NGƯỜI
https://gkcsoftware.com | [email protected] | 0933 42 43 75

GKC TECHNOLOGY SOLUTION
INTEGRITY – COOPERATION – GROWTH
https://gkcsoftware.com | [email protected] | +84 933 42 43 75