CÔNG NGHỆ & QUY TRÌNH GKC ĐÃ & ĐANG ÁP DỤNG

CÔNG NGHỆ & QUY TRÌNH GKC ĐÃ & ĐANG ÁP DỤNG
———

 

Dưới đây là danh sách những công nghệ và quy trình mà GKC đã và đang áp dụng nhằm đẩy hiệu quả và hiệu suất làm việc của đội ngũ và sản phẩm mà khách hàng nhận cũng đạt được giá trị cao nhất:

?️ GKC sử dụng mô hình hoạt động Dev Ops, kết hợp nhiều triết lý văn hóa, công cụ phát triển, công nghệ đầu cuối và những biện pháp hoạt động nhằm tăng khả năng phục vụ khách hàng với tốc độ cao, đưa giá trị của cả hai bên đạt hiệu quả và tối ưu

?️ Database:

MySQL + MongoDB

?️ Quy Trình:

Scrum.org

?️ Website:

{less}
HTML JS CSS
nodeJS
jQuery
React JS
Laravel
WordPress
Bootstrap

?️ Mobile App:

Flutter

———

☎️ Liên hệ GKC ngay. CHÚNG TÔI CÓ THỂ.
GKC – GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
LỢI MÌNH – LỢI NGƯỜI – LỢI MỌI NGƯỜI
https://gkcsoftware.com | [email protected] | 0933 42 43 75

GKC TECHNOLOGY SOLUTION
INTEGRITY – COOPERATION – GROWTH
https://gkcsoftware.com | [email protected] | +84 933 42 43 75