Stories

Tháng Tư 1, 2021

Phạm Quang Huy

Phạm Quang Huy (FB: https://www.facebook.com/monpham2310)
Giám đốc công ty TNHH Modunsoft

GKC – Software làm việc rất tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo tiến độ, thậm chí sớm hơn dự kiến, và chạy được ổn định.

Feedback

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt