Stories

Tháng Tư 1, 2021

Nguyễn Minh Thông

Nguyễn Minh Thông (FB: https://www.facebook.com/minhthongnguyen0144)
Kỹ sư đang sống và làm việc tại Nhật Bản

Hi team, mình rất cám ơn các bạn đã lỗ lực, hợp tác làm ra app do mình nhờ. Mình không chê điểm nào ở team cả (mình không cả nể nói như thế, mình nhận xét khách quan), rất hài lòng khi làm việc với team. Mong các bạn làm tốt hợ nữa ở những dự án tiếp theo. Thân.

Feedback

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt