GKC's STORIES

September 7, 2021
6. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Chào bạn, qua series 5 phần, chắc bạn cũng đã hình dung phần nào về Vận Hành Doanh Nghiệp rồi. Nay t...

August 24, 2021
4. VAI TRÒ TRONG KINH DOANH

[Vận hành doanh nghiệp] Phần 4: Chào anh em, lại là tôi đây. Lần trước ta đã trao đổi với nhau một c...

August 18, 2021
2. MÔ HÌNH VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Từ những ngày đầu làm doanh nghiệp, có bao giờ bạn cảm thấy mình không biết bắt đầu từ đâu không? Rồ...

01 Apr 21
Lê Nghĩa

Lê Nghĩa (FB: https://www.facebook.com/nghiamarketing) Giám đốc công ty TNHH Natabrand Kỹ thuật tốt...

01 Apr 21
Phạm Quang Huy

Phạm Quang Huy (FB: https://www.facebook.com/monpham2310) Giám đốc công ty TNHH Modunsoft GKC – Soft...

01 Apr 21
Nguyễn Minh Thông

Nguyễn Minh Thông (FB: https://www.facebook.com/minhthongnguyen0144) Kỹ sư đang sống và làm việc tại...

01 Apr 21
Anny Dandelion

Anny Dandelion (FB: https://www.facebook.com/aNNy912) Giám đốc công ty TNHH Sài Gòn Home Đây không p...

en_USEnglish