Stories

All stories of GKC

Tháng Bảy 8, 2021

WEB HOSTING LÀ GÌ? NHỮNG WEB HOSTING THƯỜNG GẶP – PHẦN 3.4: WORDPRESS HOSTING – LƯU TRỮ WORDPRESS + PHẦN 3.5: DEDICATED HOSTING – LƯU TRỮ CHUYÊN BIỆT + PHẦN 3.6 (Cuối): SỰ KHÁC NHAU GIỮA LƯU TRỮ (HOSTING) & TÊN MIỀN (DOMAIN)

WEB HOSTING LÀ GÌ? NHỮNG WEB HOSTING THƯỜNG GẶP ——— (Hết) PHẦN 3.4: WORDPRESS HOSTING – LƯU TRỮ WORDPRESS

Tháng Bảy 6, 2021

WEB HOSTING LÀ GÌ? NHỮNG WEB HOSTING THƯỜNG GẶP -PHẦN 3.2: VPS HOSTING – LƯU TRỮ VPS + PHẦN 3.3: CLOUD HOSTING – LƯU TRỮ ĐÁM MÂY

WEB HOSTING LÀ GÌ? NHỮNG WEB HOSTING THƯỜNG GẶP ——— PHẦN 3.2: VPS HOSTING – LƯU TRỮ VPS ☁️ Khi bạn đang sử dụng Máy chủ ảo (Virtual Private Server) – gọi tắt là VPS – bạn vẫn đang chia sẻ máy chủ với những người dùng khác. Tuy nhiên, máy chủ web của bạn […]

Tháng Sáu 22, 2021

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA GKC

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA GKC ———   Nhằm rõ ràng, chi tiết hơn công việc trước khi chúng ta bắt tay hợp tác

viTiếng Việt